Wanneer jij je hebt ingeschreven voor een NSK-onderdeel, moet je hier je bewijs van inschrijving uploaden, zodat wij kunnen controleren of je aan de deelname-eisen voldoet